Ragnhild Bjelland-Hanley

Ragnhild Bjelland-Hanley

Daglig leder

Ragnhild Bjelland-Hanley er daglig leder og står for den daglige driften av foreningen. 

Kontaktinformasjon:

E-post: rbh@solenergi.no

Telefon: 930 96 076 

Styret består i 2019 av følgende personer:

Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen - styreleder (Aase Teknikk AS)
Ida Fuchs (Institutt for Elkraftteknikk, NTNU)
Johan Heide (REC Solar Norway)
Clara Good (UiT)
Anne Solgaard (Grønn Byggallianse)
Yngvar Søetorp (Solpluss)
Pål Kloster (Catch Solar AS)
Trine Kopstad Berentsen (vara) (Solenergiklyngen)
Magne Kaspersen (vara) (Smart Energi)