Ragnhild Bjelland-Hanley

Ragnhild Bjelland-Hanley

Daglig leder

Ragnhild Bjelland-Hanley er daglig leder og står for den daglige driften av foreningen. 

Kontaktinformasjon:

E-post: rbh@solenergi.no

Telefon: 930 96 076 

Styret består i 2018 av følgende personer:

Mari Lyseid Authen – styreleder (Forskningsrådet)
Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen (Multiconsult)
Paul Woodville (HRTB Arkitekter)
Yngvar Søetorp (Solpluss)
Simona Petroncini (Solbære)
Pål Kloster (Catch Solar AS) 
Camilla Bakken Torp (Rambøll)
Trine Kopstad Berentsen (vara) (Solenergiklyngen)
Magne Kaspersen (vara) (Smart Energi)