Ragnhild Bjelland-Hanley

Ragnhild Bjelland-Hanley

Generalsekretær

Ragnhild Bjelland-Hanley er generalsekretær og står for den daglige driften av foreningen. 

Kontaktinformasjon:

E-post: rbh@solenergi.no

Telefon: 930 96 076 

Styret består i 2017 av følgende personer:

Mari Lyseid Authen – styreleder (Forskningsrådet)
Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen (Hjellnes Consult)
Paul Woodville (HRTB Arkitekter)
Yngvar Søetorp (Solpluss)
Simona Petroncini (Solbære)
Stanislas Merlet (Multiconsult)
Michaela Meir (Universitetet i Oslo / Aventa)
Trine Kopstad Berentsen (vara) (Solenergiklyngen)
Tommy Pedersen (vara) (Statsbygg)