Ragnhild Bjelland-Hanley

Ragnhild Bjelland-Hanley

Daglig leder

Ragnhild Bjelland-Hanley er daglig leder og står for den daglige driften av foreningen. 

Kontaktinformasjon:

E-post: rbh@solenergi.no

Telefon: 930 96 076 

Styret består i 2018 av følgende personer:

Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen - fungerende styreleder (Multiconsult)
Paul Woodville (HRTB Arkitekter)
Yngvar Søetorp (Solpluss)
Simona Petroncini (Solbære)
Pål Kloster (Catch Solar AS)
Trine Kopstad Berentsen (vara) (Solenergiklyngen)
Magne Kaspersen (vara) (Smart Energi)