Back to All Events

Plusskundedagen

25. oktober arrangeres Plusskundedagen som setter fokus på utfordringer og muligheter knyttet til grenseflaten mellom solstrøm og nett. Dagen arrangeres av Energi Norge i samarbeid med Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen.

Den 25. oktober går solenergi- og nettbransjen sammen for å skape en arena for å belyse og diskutere utfordringer og muligheter.

Konferansen som går over to dager har plusskunder som tema, men det er 25. oktober som er mest interessant for Solenergiforeningens og Solenergiklyngens medlemmer.

Tema 24. oktober er «Plusskunder – effekt, tilknytnings- og rammevilkår», og 25. oktober «Plusskunder – felles kunde, utstyrleverandør og nettselskap».

Noen av de bekreftede innleggene er:

•Effekttariffer for plusskunder – blir lagring lønnsomt for plusskunden?
•Forbedringsarbeid i kommunikasjon og prosess hos nettselskap med tilhørende diskusjon
•Interferens mellom PV-konverter og andre apparater – status og forebygging
•PV-anlegg som kostnadsdriver for nettet – ren skremselspropaganda?

Invitasjon med mulighet for påmelding til Plusskundedagen kommer når endelig program er ferdig.

Enn så lenge – hold av datoen 25. oktober.