BEGREPER

Effekt:

Måler vi solinnstrålingen utenfor atmosfæren vinkelrett på strålingen, får vi en effekt på 1367 Watt per kvadratmeter (W/m2). Dette kalles solkonstanten. Ca 30 % blir reflektert tilbake til verdensrommet, og solinnstrålingen har en maksimal effekt på ca 1000 W/m2 mot et plan vinkelrett mot solen med skyfri himmel. Effekten kan økes ved å fokusere solstrålene på et mindre areal, som kan gjøres med speil eller linser.

Energi:

Energi er et produkt av effekt og tid. Den årlige innstrålte solenergi varierer i praksis fra 800 til 2000 kWh/m2 avhengig av breddegrad og lokale klimaforhold.

Energiutnyttelse:

Hvor mye av energien man klarer å utnytte er avhengig av tilgang og behov for solenergi og mulighetene til å lagre energi for senere anvendelse. Døgnbehovet for varmt vann er likt gjennom hele året, men behovet for oppvarming varierer sterkt. Antall dager med oppvarmingsbehov kalles «fyringssesong». Store deler av landet vårt har lang fyringssesong, noe som gjør at vi kan utnytte solenergi i større grad enn land lenger sør i Europa.

Dekningsgrad:

Erfaringene viser at solvarmeanlegg kan dekke fra 20 % til 40 % av behovet for oppvarming og varmtvannsberedning i en enebolig. Større anlegg i boligblokker vil kunne oppnå dekningsgrader opp til 50 % av behovet for oppvarming og varmtvannsberedning. Resten av energibehovet må dekkes av en eller flere andre energikilder som for eksempel varmepumpe, bioenergi, naturgass, olje, elektrisitet eller fjernvarme. Elektrisitet bør forbeholdes el-spesifikke behov som kunstig belysning, drift av motorer og elektroniske installasjoner.