NASJONALE KLIMAVETTREGLER

Sammen med over 60 andre organisasjoner i Klimavalgalliansen, stiller Norsk solenergiforening seg bak de Nasjonale Klimavettreglene – les dem her. Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden.

Nasjonale klimavettregler.jpg

10 KLIMAVETT-REGLER

Gjennom de Nasjonale Klimavettreglene ønsker Klimavalgalliansen å inspirere alle partier i Norge til viktige politiske grep som kan gjennomføres for å komme i gang med rask reduksjon av Norges klimagassutslipp og påvirke i riktig retning internasjonalt.

«Nasjonale klimavettregler» er utarbeidet som en «idébank» og hjelp til alle politikere som vil utvikle god klimapolitikk. Innholdet er utarbeidet etter innspill fra en rekke fagmiljøer og organisasjoner og tar utgangspunkt i Klimavalgalliansens felles plattform.