Bygningsintegrert solenergi - muligheter og utfordringer

Bygningsintegrert solenergi - muligheter og utfordringer

Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har en bygningsfunksjonalitet. BIPV erstatter elementer av bygningskroppen og kan derfor gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. BIPV er spesielt relevant i Norge, og feltet er inne i en rivende utvikling.

Veien til solenergi - tips til kommuner og fylkeskommuner

Veien til solenergi - tips til kommuner og fylkeskommuner

Framtida.no har utført en klima- og miljøundersøkelse blant norske kommuner, og av de 179 kommunene som svarte på undersøkelsen, har 11 prosent fått ett eller flere bygg med solenergi. Norsk solenergiforening forventer at dette tallet vil endre seg dramatisk over de neste 2-3 årene. Her er noen tips fra Aurskog-Høland kommune til andre kommuner som ønsker å ta i bruk solenergi.