Bygningsintegrert solenergi - muligheter og utfordringer

Bygningsintegrert solenergi - muligheter og utfordringer

Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har en bygningsfunksjonalitet. BIPV erstatter elementer av bygningskroppen og kan derfor gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. BIPV er spesielt relevant i Norge, og feltet er inne i en rivende utvikling.

Veien til solenergi - tips til kommuner og fylkeskommuner

Veien til solenergi - tips til kommuner og fylkeskommuner

Framtida.no har utført en klima- og miljøundersøkelse blant norske kommuner, og av de 179 kommunene som svarte på undersøkelsen, har 11 prosent fått ett eller flere bygg med solenergi. Norsk solenergiforening forventer at dette tallet vil endre seg dramatisk over de neste 2-3 årene. Her er noen tips fra Aurskog-Høland kommune til andre kommuner som ønsker å ta i bruk solenergi.

Solcelleanlegg og flere målere

Solcelleanlegg og flere målere

I 2016 gav Norsk solenergiforening ut heftet “Bruk av solenergi i det norske landbruket” ved hjelp av støtte fra Landbrukslegatet til Norges Vel. Dette ble startskuddet for flere arrangementer, og nå også kurs, med fokus på solenergi i landbruket. En av problemstillingene som vi ser at en del gårdbrukere er opptatt av, er hva som er mulig dersom man installerer et solcelleanlegg på en gård med flere strømmålere.

Nytt kurs rettet mot gårdbrukere

Nytt kurs rettet mot gårdbrukere

Interessen for solenergi er stor i landbruket, og nå kommer et nytt kurs rettet mot gårdbrukere. Klimasmart landbruk Østfold og Marker kommune tilbyr i samarbeid med Solenergiforeningen og Norges Vel et dybdekurs over to kvelder i Indre Østfold. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.