Offentlige innkjøpere og solbransjen i dialog

Offentlige innkjøpere og solbransjen i dialog

Østfold er et av de beste solfylkene i landet, og både fylkeskommunen og flere av kommunene har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg. Landbrukssektoren i fylket er også fremoverrettet, og ønsker å se nærmere på mulighetene for lokal produksjon av energi, blant annet fra sol. Torsdag 19. oktober møtte flere representanter fra disse sektorene solbransjen på markedskonferanse om solenergi.

Solfangernes rolle i miljøvennlige energisystemer

Solfangernes rolle i miljøvennlige energisystemer

I løpet av de neste årene må flere tusen nordmenn legge om fra bruk av fossil fyringsolje og parafin til fornybare alternativer. Solenergi er kanskje ikke det første alternativet de fleste tenker på, men en ny håndbok fra Norsk solenergiforening viser hvordan solfangere kan kombineres med andre teknologier for å skape fremtidsrettede, fornybare varmesystemer i bygg.

Markedskonferanse i Østfold

Markedskonferanse i Østfold

Østfold er et av de beste solfylkene i landet, og både fylkeskommunen og flere av kommunene har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg. Landbrukssektoren i fylket er også fremoverrettet, og ønsker å se nærmere på mulighetene for lokal produksjon av energi, blant annet fra sol. Derfor inviterer Klima Østfold i samarbeid med Agrikjøp, Solenergiforeningen og Solklyngen til konferanse om hvordan vi kan gjennomføre best mulig innkjøpsprosesser.