Stanislas Merlet Årets Unge Rådgiver

Stanislas Merlet, rådgiver i Multiconsult og styremedlem i Norsk solenergiforening, stakk av gårde med tittelen Årets Unge Rådgiver 2017 på bakgrunn av sin imponerende kompetanse og gjennomføringskraft innenfor fagområdet solenergi. 

Prisen ble delt ut på Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin Høstkonferanse.

– Stanislas er en verdig vinner og et faglig fyrtårn, sa Liv Kari Skudal Hansteen som delte ut prisen. 

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Med sitt engasjement og verdsatte kompetanse er han et faglig fyrtårn innenfor et viktig fagområde i rask utvikling; solenergi. Stanislas’ både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå, gjennom foredrag, kurs og artikler i nasjonale og internasjonalt anerkjente medier.

Stanislas holder kurs for Solenergiforeningen innen simulering av solstrøm. Nytt kurs er planlagt 13.-14. desember - mer informasjon følger.

Om Stanislas Merlet (31):

Stanislas er fransk statsborger og har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike. Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge.

Inntil nylig har det ikke blitt undervist i solkraftsystemer i noen nevneverdig grad på norske Universiteter og Høyskoler, men Stanislas har bistått med sin kompetanse både som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen. Stanislas er videre en mye brukt foredragsholder på flere arenaer og han har publisert en poster på verdens største solcellekonferanse EUPVSEC.  Internt i Multiconsult har Stanislas vært helt sentral i oppbyggingen av kvalitetssikringssystemet for solenergi som et nytt fag hvor mangelen på kompetanse er stor.

Stanislas’ både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det gir seg uttrykk både gjennom internasjonale publikasjoner, men også gjennom Multiconsults oppdrag i Afrika og Asia. Han har også ved flere anledninger blitt intervjuet som fagekspert i norske medier. Samtidig har han vært sentral i realiseringen av komplekse solenergiprosjekter i Norge, som for eksempel Powerhouse Brattørkaia, ASKO Vestby, m.fl.

Stanislas har en sterk rolle i arbeidet som gjøres i Solenergiklyngen og OREEC hvor han har deltatt aktivt siden oppstarten. I tillegg sitter han i styret til Norsk Solenergiforening, hvor han også bidrar på de arrangementene som Solenergiforeningen gjennomfører. Stanislas har også ved flere anledninger deltatt i prosjekter for Ingeniører uten Grenser.