Finalist til Årets Unge Rådgiver

Stanislas Merlet, rådgiver i Multiconsult og styremedlem i Norsk solenergiforening, er blant finalistene i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin kåring av Årets Unge Rådgiver. I følge RIF hadde juryen en meget vanskelig jobb ettersom de mottok rekordmange og svært sterke nominasjoner til konkurransen.

Rådgiverbedriftene nominerer selv kandidatene, og en jury velger de beste, basert på en rekke kriterier. Blant annet skal kandidatene være en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrige og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. Kandidatene må vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstkonferanse den 24. oktober.

Stanislas holder kurs for Solenergiforeningen innen simulering av solstrøm. Nytt kurs er planlagt for desember - nøyaktige datoer kommer snart.

Om Stanislas Merlet (31):

Stanislas er fransk statsborger og har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike. Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge.

Inntil nylig har det ikke blitt undervist i solkraftsystemer i noen nevneverdig grad på norske Universiteter og Høyskoler, men Stanislas har bistått med sin kompetanse både som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen. Stanislas er videre en mye brukt foredragsholder på flere arenaer og han har publisert en poster på verdens største solcellekonferanse EUPVSEC.  Internt i Multiconsult har Stanislas vært helt sentral i oppbyggingen av kvalitetssikringssystemet for solenergi som et nytt fag hvor mangelen på kompetanse er stor.

Stanislas’ både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det gir seg uttrykk både gjennom internasjonale publikasjoner, men også gjennom Multiconsults oppdrag i Afrika og Asia. Han har også ved flere anledninger blitt intervjuet som fagekspert i norske medier. Samtidig har han vært sentral i realiseringen av komplekse solenergiprosjekter i Norge, som for eksempel Powerhouse Brattørkaia, ASKO Vestby, m.fl.

Stanislas har en sterk rolle i arbeidet som gjøres i Solenergiklyngen og OREEC hvor han har deltatt aktivt siden oppstarten. I tillegg sitter han i styret til Norsk Solenergiforening, hvor han også bidrar på de arrangementene som Solenergiforeningen gjennomfører. Stanislas har også ved flere anledninger deltatt i prosjekter for Ingeniører uten Grenser.