NVE foreslår endret nettleie

NVEs forslag til ny utforming av nettleien ble presentert på Norges energidager 2017. Forslaget går ut på at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. 

I følge NVE vil samtidig forbruk utover avtalt abonnement føre til høyere nettleie. Strømregningen blir mindre hvis du unngår forbrukstopper. - Vi ønsker at nettleien skal motivere deg til å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy. Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt, uten at det går utover komfort eller brukervennlighet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE. De nye kravene vil gjøres gjeldende fra 2021.

Nettselskapene må dimensjonere strømnettet etter de høyeste toppene i det totale forbruket. For at nettselskapene skal slippe å investere fullt så mye i nytt nett, ønsker myndighetene jevnere strømbruk. Dette gir bedre utnyttelse av strømnettet. - Endringene vi skisserer skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur, sier Flataker.

Forslaget til ny ordning innebærer at hver strømkunde skal ha en nettleieavtale som er tilpasset hvor mye strøm hun vil bruke om gangen. Nettselskapene blir pålagt å foreslå det abonnementet som gir lavest kostnader for kunden, basert på historisk forbruk. Man må betale høyere nettleie for samtidig forbruk over avtalt abonnement. Du som strømkunde kan gjøre tiltak for å redusere eller jevne ut forbruket ditt, og dermed inngå avtale om et rimeligere abonnement. 

NVE vil sende forskriftsendringen på høring i løpet av høsten. Norsk solenergiforening ønsker velkommen innspill fra våre medlemmer når detaljene i forslaget er gjort offentlig.

Les hele NVEs artikkel om saken her.