Solenergi hører hjemme i et fullelektrisk Norge

Solenergiens potensielle bidrag til et fullelektrisk samfunn i 2050 ble diskutert da Energi Norge, Solenergiforeningen og Solenergiklyngen møttes mellom rader av solcellepaneler på taket av Asko-bygget på Alnabru. Møtet kom på plass som en følge av Energi Norges lansering av veikart for grønn vekst.

Foto: Bendik Solum Whist, Energi Norge.

Foto: Bendik Solum Whist, Energi Norge.

I et innlegg i i Energi og Klima i august pekte Bjørn Thorud (Multiconsult), Solenergiforeningen og Solenergiklyngen på at Energi Norge i dette veikartet ser helt bort fra solkraft og glemmer å nevne at Norge også er i en særstilling når det gjelder solenergi. Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, sa blant annet følgende i et tilsvar på dette innlegget: - Visjonen om Norge som fullelektrifisert samfunn i 2050 er ambisiøs og større enn hva veikartet alene klarer å levere. Derfor hilser vi velkommen alle som vil bidra. Ingen vet med sikkerhet hvordan ulike energikilder, batterier, smarte strømnett og markedsmodeller vil utvikle seg de kommende tiårene. Det vi kan være enige om, er at sol kommer til å spille en større i rolle også i Norge.

- Det var interessant å høre mer om Energi Norges tanker rundt visjonen om et fullelektrifisert samfunn i 2050, sa Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær i Solenergiforeningen, i etterkant av møtet. - Solenergi er i vekst verden over, inkludert Norge. Vi ser frem til å samarbeide med Energi Norge fremover om hvordan å innkludere solenergi og tilhørende teknologier i en slik visjon.