Offentlige innkjøpere og solbransjen i dialog

Østfold er et av de beste solfylkene i landet, og både fylkeskommunen og flere av kommunene har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg. Landbrukssektoren i fylket er også fremoverrettet, og ønsker å se nærmere på mulighetene for lokal produksjon av energi, blant annet fra sol. Torsdag 19. oktober møtte flere representanter fra disse sektorene solbransjen på markedskonferanse om solenergi.

Øivind Norderhaug, Agrikjøp og Guro Nereng, Klima Østfold.

Øivind Norderhaug, Agrikjøp og Guro Nereng, Klima Østfold.

Målet med konferansen «Solenergi i solfylket Østfold» var å bidra til økt bestillerkompetanse på solenergi og energisystemer for offentlige oppdragsgivere/innkjøpere. Det var også ønskelig at leverandørene skulle få bedre innsikt i offentlige innkjøpsprosesser. Gjennom denne dialogen ønsket man blant annet å belyse hva en bør tenke på når det utarbeides kravspesifikasjoner til innkjøp av ulike typer solenergiløsninger.

Klima Østfold jobber med energi- og klimasatsing i kommunene i fylket, og hadde regien for arrangementet. Solenergiforeningen, Solenergiklyngen, AgriKjøp og Østfold Fylkeskommune var med som samarbeidspartnere. – All ære til Klima Østfold for å ønske å løfte et svært betimelig tema, sier generalsekretær Ragnhild Bjelland-Hanley i Solenergiforeningen. – Det er økt fokus på solenergi i det offentlige, og mange ønsker nok å ta det i bruk, men kompetansen om disse teknologiene er i mange tilfeller ikke på plass. Det er derfor viktig å få til et kompetanseløft i denne sektoren, og møteplasser som denne konferansen bidrar til dette.

Se presentasjonene fra dagen her.