Mange besøkende på Solenergimessen 2017 i Bergen

Lørdag 11. november gikk Solenergimessen 2017 av stabelen i Bergen. Ute var det typisk, norsk november-vær med regn, mens inne på campus Kronstad på Høgskulen på Vestlandet koste mange besøkende seg med solenergi! 

Det var med stor spenning Norsk solenergiforening Bergen åpnet dørene til messen denne lørdagsmorgenen. Det tok ikke lang tid før de første besøkende kom sildrende inn i lokalet hvor 16 utstillere stod parat til å svare på spørsmål. En jevn strøm av folk gjennom hele dagen sørget for at utstillerne fikk nok å gjøre.  

- Vi er svært fornøyd med oppmøtet på messen, sier Henrik Ravndal, leder for lokallag Bergen. - Det er oppmuntrende at så mange virker interessert i å lære mer om solenergi, og i motsetning til hva mange tror, så er faktisk ikke solinnstrålingen her i Bergens-området vesentlig mindre enn hva den er på Østlandet. Det er ingen grunn til at ikke solenergiteknologier kan tas i bruk i langt større grad også i vår del av landet, understreker han.    

Et fornøyd lokallagsstyre.

Et fornøyd lokallagsstyre.

Mange av de besøkende fant også veien til auditoriet hvor det ble holdt faglige innlegg. Innlederne fra Multiconsult konkluderte med at utbyggingen av solenergi i Bergen vil fortsette å øke. De viste blant annet til at sertifiseringsordninger for bygg, ambisjoner i Bergen kommune sin klima- og miljøplan, og generelt lavere priser for solenergiteknologier er med på å drive en slik utvikling.

Les mer om Solenergimessen 2017 i Bergens Tidende.

Presentasjoner:

Multiconsult

GK

Eta Energi