Solenergi i landbruket engasjerer

Ute var det mørkt og hustrig, men inne var stemningen god da Norges Vel Senter for grønt entreprenørskap arrangerte fagsamling om bruk av solenergi i det norske landbruket. Over 60 personer hadde funnet veien til Hellerud gård denne kvelden i desember. 

Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi. Kombinasjonen av store, skyggefrie takarealer og ofte et betydelig strøm- og/eller varmebehov også i sommerhalvåret når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør at solenergi kan være spesielt godt egnet på mange norske gårdsbruk.

- Vi ønsker at flere skal ta i bruk miljøvennlige energiløsninger på sine gårdsbruk og arrangerer denne fagsamlingen for å øke kunnskapen om solenergi i landbruket, sa Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver i Norges Vel og generalsekretær i Norsk Solenergiforening.

Arrangementet ble støttet av Akershus fylkeskommune og klimaprosjektet Interreg ecoINSIDE.

Presentasjoner fra fagsamlingen:

Kari Clausen, utviklingssjef Norges Vel

Svein Skøien, prosjektleder klimasmart landbruk, Norsk Landbruksrådgiving

Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver Norges Vel og generalsekretær Norsk solenergiforening

Tomas Berg Sandnes, daglig leder ETA Norge

Aktuelle lenker:

Hefte: Bruk av solenergi i det norske landbruket (2016)

Hefte: Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder (2017)

Du kan finne flere publikasjoner her.