Solenergikurs på Grønt Senter

Over 30 deltakere møtte opp på Odderøya 12. juni for å lære mer om solenergi. Arne Otto Iversen, leder på Grønt Senter, innledet kvelden og presenterte foredragsholderne Gunstein Skomedal fra Solenergiforeningen, Torfinn Buseth fra Elkem Teknologi og Kjellan Spinnangr fra Trade Winds AS.

Gunstein Skomedal.png

(Tekst og foto: Sveinung Sæbø. Artikkelen ble opprinnelig publisert på tradewind.no.)

Gunstein Skomedal fra Solenergiforeningen var først ut og kunne fortelle at mangel på kunnskap er en av de største utfordringene for solcellerevolusjonen i dag.

– Det er alt for få som vet hvor enkelt det kan være å benytte seg av solenergi, forteller Skomedal.

Blant annet er det mye uvitenhet knyttet til:

•Hvilke tak som egner seg til solcelleanlegg.
•Lover, regler, søknadsplikt og nabovarsel.
•Plusskundeordningen og Enova-støtte.
•Valg av utstyr.
•Montering og sikkerhet.

Solcellerevolusjonen

– Solcellerevolusjonen begynte i 2006. Da var det 0 GWp med solcelleanlegg installert på verdensbasis. I 2016 var det installert 75 GWp installert i verden, og tallene ser ut til å fortsette å stige, fortalte Skomedal.

For å sette dette i perspektiv er gjennomsnittsstørrelsen på et norsk solcelleanlegg ca 4,5 kWp. 1000 Kilowatt er det samme som 1 Megawatt, og 1000 Megawatt er det samme som 1 Gigawatt. Det er med andre ord installert solcellepanel tilsvarende 16 500 000 norske solcelleanlegg i verden.

Det som har gjort økningen mulig er prisutviklingen på solcelleteknologi. Solcellepanel har økt i effektivitet og stupt i pris. En av årsakene til dette er at produsenter har begynt å finne en felles standard som muliggjør masseproduksjon. Samtidig har folk begynt å se mulighetene med solenergi og fått erfaring med både montering og bruk. Særlig i Kina har utviklingen vært enorm. Solenergi er nå et prisdyktig alternativ til kullkraft fra eksisterende anlegg. Med andre ord har solenergi ført til at eksisterende kullkraftverk har blitt lagt ned i bytte mot nye solcelleanlegg.

Norsk solcellemarked

I Norge får vi allerede det meste av energien vi trenger fra vannkraft, og utbyggingen av solenergi haster ikke like mye her til lands som i andre deler av verden. Likevel begynner det norske markedet for solceller å ta seg opp. Flere og flere innser at solenergi er en god investering og velger å montere solceller på taket.

På solkurset ga Gunstein en grunnleggende innføring i verktøyet PVGIS som lar deg beregne solinnstrålingen på taket ditt. Slik kan du sjekke hvor på taket det er best å legge solcellepanelene. Det er vanlig å tenke at solcellepanel kun lønner seg på tak som er vendt direkte mot syd, men mange blir overrasket når de oppdager at effekten kun er rundt 15% mindre på tak som er vendt mer mot øst eller vest. Den største forskjellen er at anlegg som ligger mer mot øst eller vest produserer mer strøm på morgen eller kveld. Noen ser dette som en fordel da hovedforbruket av strøm sjelden faller midt på dagen.

Plan- og bygningsloven

En av grunnene til at solcelleanlegg ikke er mer utbredt i Norge er at det fortsatt er mye uvitenhet knyttet til lover og regler. Først og fremst er det plan og bygningsloven som gjelder. Samtidig varierer det noe fra kommune til kommune, og enkelte kommuner er bedre tilrettelagt for å håndtere henvendelser knyttet til solenergi enn andre. Det kan også være vanskelig å vite hvorvidt det er søknadsplikt eller ikke, noe som blant annet henger sammen med størrelsen på anlegget og vinkel på tak. Gunstein anbefalte alle å ta kontakt med kommunen for å høre hvilke regler som gjelder. Det er ikke alltid krav om nabovarsel, men for å være på den sikre siden ble deltakerne også oppfordret til å ta en runde med naboene på forhånd for å unngå eventuelle klager i ettertid.

Plusskundeordningen og Enova-støtte

Enova-støtte er det mange som har hørt om, men det er ikke like mange som vet om Plusskundeordningen. Med plusskundeordningen betaler en ingen nettleie på eget bruk av selvprodusert energi. Samtidig får en selge overskuddsstrøm. En må søke om plusskundeordningen, og det mange ikke vet er at Enova-støtten forutsetter at en er plusskunde.

(Her kan du lese mer om Plusskundeordningen og Enova-støtte)

Det var mye informasjon å ta til seg på kurset og i løpet av kvelden fikk deltakerne flere pauser med enkel servering. Praten gikk flittig i pausene og en kunne høre at solenergi var et tema som skapte engasjement og ambisjoner.

Montering

Torfinn Buseth fra Elkem Teknologi var neste foredragsholder ut og ga deltakerne en grundig gjennomgang av alt knyttet til montering av solcelleanlegg. Han fortalte at det lenge har vært skepsis til hvordan utbredelsen av solcelleanlegg ville påvirke strømnettet. Mange var redde for at systemet skulle bli ustabilt, men det motsatte har vist seg å være tilfelle. Invertere er designet slik at de er med på å stabilisere systemet. Det er godkjente standarder for både panel og invertere noe som gjør produksjon og integrasjon på nettet forutsigbart og stabilt.

Et vanlig spørsmål her i Norge handler om solcellepanel og snø. Snølastkravet sier noe om hvordan panelene må monteres for å tåle vekten av snø. Regelen er at klemmene må festes 1/3 inn på hver langside av panelet. Dette er relativt enkelt å måle til og det finnes konkrete bilder som viser sonene for ulike snølastkrav.

Restlevetid på takbygg er en annen ting som bør tas med i beregningen. – Det er kleint å måtte demontere og montere anlegget igjen etter 15 år, sa Buseth. Særlig for gamle bygg (og nye bygg med utradisjonell arkitektur) kan det være lurt å høre med en bygningsspesialist om taket og den innvendige utformingens bæreevne egner seg til solcelleanlegg.

Sikkerhet

Til slutt er det viktig å tenke sikkerhet når en skal montere solcelleanlegg. For det første må en ha skikkelig sikkerhetsutstyr. I tillegg fortalte Buseth at en bør ha selekurs og førstehjelpskurs slik at en vet hva en skal gjøre hvis noe skjer. Sikringsutstyret kan forhindre at en faller i bakken, men hengetraume kan gjøre at sirkulasjonen stopper i deler av kroppen, noe som øker sjansen for hjertestans de neste 24 timene betraktelig hvis ikke vedkommende får riktig hjelp. Sikrest av alt er å bruke anbefalte montører som kan vise til erfaring og kompetanse, men de fleste monterer anlegget selv uten problemer. Enhver leverandør bør kunne gi en sjekkliste som dokumenterer at alt knyttet til montering og installasjon har blitt gjort ordentlig.

Verdens mest miljøvennlige solcellepanel

Sist ut var Kjellan Spinnangr fra Trade Winds AS som fortalte om mulighetene med strømlagring, utstyr og økonomi. Det ble gitt praktiske tips og deltakerne var ivrige på å stille spørsmål. Spinnangr kunne fortelle om selskapets erfaring med nærmere 100 ulike anlegg, partnere i Tyskland og lokale prosjekter. I tillegg fortalte han at Trade Winds har noen av verdens grønneste solcellepaneler takket være silisium produsert med vannkraft fra Elkem. Kvelden ble avsluttet med en spørsmålsrunde.