Grunnsteinen lagt for Powerhouse Brattøra

1. september markerte starten på byggingen av Trondheims første plusshus, Powerhouse Brattøra, som vil produsere mer energi enn det bruker i sin levetid, inkludert energi til bygging og eventuell riving. Det aller meste av denne energien kommer fra en skråstilt fasade heldekt av solceller som vender sørover mot byen. Norsk solenergiforening var til stede da grunnsteinen ble lagt. 

Foto: Kristin Haug Lund, Entra, og Thomas Sakshaug, Norsk solenergiforening Trøndelag. 

Byggherre er Entra, Skanska og Asplan Viak er entreprenører, bygget er tegnet av Snøhetta, ENOVA har bidratt med 36 millioner i støtte, og miljøorganisasjonen Zero har rådgitt gjennom hele prosessen.

"Vi i Powerhouse vil nå være pådrivere for at arbeidet vårt gir ringer i vannet, og at flere ser at det er mulig ikke bare å planlegge og prosjektere slike bygg, men også bygge dem. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å være pådrivere i det grønne skiftet", sier Entras konserndirektør for prosjekt og teknisk, Kristin Haug Lund.

I april 2018 begynner arbeidene med fasaden, og i mars 2019 er det klart for at første leietaker flytter inn.

Totalt kommer bygget ut med et overskudd hvert år på 5kWh per kvadratmeter, noe som gjør bygget til et pionerprosjekt i verdensklasse.

"Det har latt vente på seg, men endelig kommer det! Det blir spennende å følge med på fremover hvordan det faktisk blir, og hvordan energiproduksjonen blir. En problemstilling Entra belyste, som vi i Solenergiforeningen kan ta videre, er at på grunn av konsesjonskrav ved strømproduksjon så kan ikke Powerhouse selge strømmen sin til nabobyggene, som Entra også eier. Hvis vi klarer å få løsnet i noen krav her, så vil det fort bli enda mer aktuelt for byggherrer av større bygg å ta i bruk solceller", sier leder i Norsk Solenergiforening Trøndelag Thomas Sakshaug.

Du kan følge prosjektet her.