Kveldskurs i solstrøm på Sørlandet

Stadig flere ønsker å produsere egen solstrøm også her i Norge. Norsk solenergiforening inviterer derfor til kurs i solstrøm mandag 23. oktober kl. 18.00 i Arendal. På dette kurset vil du lære mer om fordelene med framtidas energiform, støtteordninger og salg av kraft du ikke bruker.  

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av nettilknyttet solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for anvendelse av solstrøm i Norge og på Sørlandet. Aktuelt både for installasjon på boliger, mindre virksomheter og landbrukseiendommer / næringsdrivende.

Tid og sted: Co-workinghuset Torvgata 7, Arendal. Kl. 18-21.

Kurspris: 200 kr for medlemmer i Norsk solenergiforening, 300 kr for ikke-medlemmer.  

Spørsmål? Kontakt Norsk solenergiforening Sørlandet ved Gunstein Skomedal: gunstein.skomedal@uia.no

Kurset utføres i samarbeid med Elkem og Trade Winds.

Program:

18:00
Åpning, velkommen v/ Torvgata 7 (Torstein Thorsen Ekern)

18:10 - 18:40
Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Solenergiforeningen (Gunstein Skomedal)
• Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp).
• PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.
• Solressursen i Norge og på Sørlandet - Hvordan beregne innstrålt effekt på eget tak?
• Rammebetingelser (Enova, bygningsforskrifter, nettilkobling, plusskunde-avtale).

18:45 - 19:30
Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi)
• Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.
• Vekselrettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.
• Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.

19:30 - 19:45
Pause, kaffe/te - enkel servering, mulighet for å stille spørsmål.

19:45 - 20:30
Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (TradeWinds)
• Ulike typer utstyr.
• Økonomien i et solcelleanlegg.
• Praktiske tips.

20:30 - 21:00
Spørsmål og svar, åpen samtale