Ny publikasjon om solvarme

I løpet av de neste årene må flere tusen nordmenn legge om fra bruk av fossil fyringsolje og parafin til fornybare alternativer. Solenergi er kanskje ikke det første alternativet de fleste tenker på, men en ny håndbok fra Norsk solenergiforening viser hvordan solfangere kan kombineres med andre teknologier for å skape fremtidsrettede, fornybare varmesystemer i bygg.

Solfangere kan kombineres med ulike teknologier. Dette gir mulighet for et miljøvennlig helårs-system for produksjon av varme til bruk i både boliger og næringsbygg. For å utløse potensialet til kombinasjonsløsningene er det viktig å ha kunnskap om systemene. Det er eksempler på anlegg i Norge hvor teknologiene «konkurrerer» i stedet for å jobbe sammen, eller hvor feilkoblinger eller mangel på ventiler fører til at solfangeranlegget leverer mye mindre energi enn det kunne gjort. Det er for få personer som har praktisk kunnskap om hvordan varmesystemene bør kombineres for å få et godt og kostnadseffektivt system.

Norsk solenergiforening har derfor, med støtte fra Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, utviklet en håndbok om solvarme i kombinasjon med andre varmekilder. Håndboken skal bidra med uavhengig informasjon om solfangere i ulike kombinasjonsløsninger til interesserte håndverkere, leverandører av vannbårne varmesystemer, rådgivere, samt teknisk interesserte byggherrer og huseiere. Vi håper resultatet blir at det bygges flere gode varmesystemer hvor solfangere kombineres med andre teknologier på best mulig måte! 

Håndboken beskriver solfangere generelt, de ulike kombinasjonsløsningene, og gir eksempler og tips. Kombinasjonsløsningene som beskrives er solvarme og henholdsvis elektrisitet, bioenergi, varmepumper og fjernvarme. Heftet har også informasjon om norske solforhold, og hva man bør tenke på ved plassering og dimensjonering av solvarmeanlegg. God lesning!

PS! Håndboken kan fritt benyttes i opplæring/kurs-sammenheng!