Kurs i solstrøm

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i solstrøm. Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg.

Kurssted: Multiconsult på Skøyen (Nedre Skøyen vei 2).
Kursdag 1: Torsdag 19. april 2018 kl. 9 - 16.
Kursdag 2: Fredag 20. april 2018 kl. 8.30 - 11.30.

Målgruppen er rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

Kurset holdes av Per Lindberg fra Multiconsult.

Aktuelle temaer inkluderer:

• Solceller og solcellemodulers virkemåte og oppbygning
• Komponenter i et solkraftanlegg
• Systemdesign av solkraftanlegg på bygninger
• Introduksjon til ulike simuleringsverktøy
• Det norske solcellemarkedet
• Rammebetingelser for Norge, inkl. standarder
• Sikkerhetsdimensjoner (elsikkerhet, brannsikkerhet)
• Tommelfingerregler og praktiske tips ved planlegging og bygging av solcelleanlegg
• Eksempler på tilgjengelige produkter, eksisterende solcelleanlegg og økonomiberegninger
• 'Befaring' på Multiconsults eget solcellesystem

Pris:

5 200 NOK for medlemmer i Norsk solenergiforening.
6 700 NOK for ikke-medlemmer. 

Prisen inkluderer lunsj første kursdag (men ikke andre kursdag).

Klikk her for informasjon om medlemskap. Er din bedrift medlem? Sjekk denne oversikten