Solcelleinstallasjoner og brann

Det har i løpet av de siste årene vært en stor vekst i antall installerte solcelleanlegg i Norge. Markedet i Norge for solceller er fremdeles svært lite, men mye tyder på fortsatt stor vekst i årene fremover. Med dette kommer et stadig økende behov for kompetanse, blant annet når det gjelder brann i bygg med solcelleinstallasjoner.

Nasjonal brann- og el-konferanse 2018 gikk av stabelen 17. januar. Rundt 230 deltakere møttes for å diskutere problemstillinger rundt solceller, elsikkerhet og slukking av branner i bygg med solceller. Hovedkonklusjonen fra konferansen var at tverrfaglig samarbeid er nødvendig både for å gi trygge anlegg for kundene og for å gjøre arbeidet til brannvesenet sikrere. Generalsekretær i Solenergiforeningen, Ragnhild Bjelland-Hanley, deltok med innlegg om hvordan å sikre trygg utbygging av solenergi - les innlegget her.

Her er litt informasjon om et par spørsmålsstillinger som ofte kommer opp i forbindelse med temaet solceller og brann, samt noen kilder til videre fordypning. 

Kan solcelleanlegg forårsake brann?

Ja, i likhet med alle andre elektriske installasjoner. Men, solcelleanlegg har ikke større brannrisiko enn andre tekniske anlegg. 

Tyskland har mer enn 1,4 millioner solcelleanlegg, og erfaringene herfra er at svært få branner har vært forårsaket av solcelleanlegg. Frem til nå har bare 0,006 prosent av alle solcelleanlegg forårsaket brann som har medført alvorlig skade. I løpet av de siste 20 årene har det vært brann i 350 solsystemer, hvorav 120 har vært forårsaket av feil i solcellesystemet. I 75 tilfeller var skadeomfanget alvorlig, og i 10 tilfeller brant hele bygningen til bakken. De fleste brannene startet som følge av feil i kabling og tilkoplinger.

Det er viktig at de som installerer solcelleanlegg følger gjeldende normer og regler, og bruker anerkjente komponenter og riktig verktøy – dette er den beste formen for forebygging av brann. Ved planlegging av større solcelleanlegg på en bygning, bør utbygger/leverandør informere det lokale brannvesenet om anlegget. 

Utgjør solcelleanlegg en fare for brannmenn?

Ja, i likhet med mange andre elektriske installasjoner.

Solcellesystemer produserer likestrøm. Så lenge lys faller på modulene, fortsetter de å produsere elektrisitet. For at brannmenn ikke skal få elektrisk støt, må de stå minst et par meter unna brannen ved slukking fra utsiden av bygningen. Den største risikoen for brannmenn oppstår ved brannslukking fra innsiden av bygningen i områder hvor kabler koblet til solcelleanlegget kan komme i kontakt med vann eller brannmennene selv. 

I Tyskland har ingen brannmenn hittil blitt skadet av strøm fra et solcelleanlegg under slukke- og redningsarbeid. Opplæringskurs for brannvesenet kan eliminere eventuelle usikkerheter brannmenn måtte ha i situasjoner med brann i bygninger med solcelleanlegg.  

Kilde: Fraunhofer ISE: Recent Facts about Photovoltaics in Germany.

Videre informasjon om solceller og brann:

Rappport fra IEA-PVPS: Photovoltaics and Firefighters’ Operations: Best Practices in Selected Countries.

NEK 400 – Elektriske bygningsinstallasjoner, delnorm 712: Strømforsyning med solcellesystemer (PV-systemer), er for tiden på høring. Her finner man et tillegg som tar for seg valg og montasje for å sikre bekjempelse av brann (tillegg 712 C).

Solceller og brann var et av temaene på Solenergidagen 2017. Her kan du lese om erfaringene fra brannen i Vestby ved Thor-Christian Tuv, FUSen.

I Sverige har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utarbeidet et par korte veiledere som kartlegger risikoer og gir råd i situasjoner med solceller og brann (fra 2014): 

KARTLÄGGNING RISKER vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning.

RÅD: Räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning.