Solcellekurs våren 2018

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i solstrøm. Målet til kursene er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg, samt i anbudsprosesser.

Introduksjonskurs til solceller:

Kurssted: Multiconsult på Skøyen (Nedre Skøyen vei 2).
Kursdag 1: Torsdag 19. april 2018 kl. 9 - 16.
Kursdag 2: Fredag 20. april 2018 kl. 8.30 - 11.30.