Ny rapport: Solcelleteknologi og brannsikkerhet

Kompetansesenteret RISE har undersøkt branntekniske utfordringer ved bruk av solcelleteknologi, med hensyn på brannstart, brannspredning og brannslokking.

Prosjektet ble finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og studien danner et kunnskapsgrunnlag for å ivareta brannsikkerheten under montering, drift og slokkeinnsats, samt for å utforme et enhetlig og tydelig regelverk.

Les rapporten fra prosjektet her (pdf).