Solenergikurs i Narvik

Er du nysgjerrig på hvordan solenergi fungerer og hva mulighetene er for Nord-Norge? Ønsker du kanskje å installere solceller eller solfanger på huset ditt? Da er dette kurset for deg!

Norsk solenergiforening Nord-Norge og Tekna Narvik arrangerer kurs i solenergi 9.-10. november. Målsetningen med kurset er å gi grunnleggende kunnskap om solenergisystemer og hva en bør vite før en bestiller eller installerer et solenergisystem.

Du vil blant annet lære om virkemåten til solceller og solfanger, solenergiressursen i Norge, komponenter og systemdesign. På kurset vil vi også gå igjennom rammebetingelser, støtteordninger og regelverk for bruk av solenergi i Norge. Etter kurset vil deltakende kunne gjøre enkle beregninger og være i stand til å vurdere tilbud fra leverandører.

Kurset er åpent for alle interesserte og det er ikke krav til noen forkunnskaper.

Kursinnhold:

• Solenergiressursen i Norge

• Solceller og solfangere – virkemåter og potensiale

• Komponenter og system

• Rammebetingelser, støtteordninger og regelverk

• Dimensjonering av solcellesystem


Praktisk informasjon:

• Kursdato: 9. - 10. november

• Tid: fredag 15.00-19.00, lørdag 9.00-15.00

• Sted: UiT campus Narvik, rom E1480

• Pris: Medlem (Norsk Solenergiforening eller Tekna) 300 kr, ikke medlem 400 kr, student 200 kr. Lunsj på lørdagen er inkludert i prisen. Felles middag blir arrangert på fredagen for de som ønsker å delta (ikke inkludert i prisen).

• Kontakt: nordnorge@solenergi.no