Statsbudsjettet 2019: Styrking av Enova

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å tilføre over tre milliarder kroner til Enova. Dette er en økning på 344 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2018. Denne økningen må også komme solenergi i flerhusholdninger til gode.

Bevilgningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, der utslipp fra transport og bygg vil inngå som viktige satsingsområder. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kaller økningen en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid.

Mens det er viktig at elektrifiseringen av transportsektoren nå øker tempoet, mener Norsk solenergiforening at man også må ha et fokus på tiltak i norske bygg. Enova meldte nylig om rekordinteresse for energi- og klimatiltak i norske boliger, og et stadig mer populært tiltak er støtte til solceller. Dette er gledelig, men en hake ved måten støtten er innrettet på, er at den i praksis er så godt som utilgjengelig for folk som bor i blokk eller bofellesskap og som ønsker solenergi. Myndighetene må komme frem til en løsning som sørger for at også flerhusholdningene enklere kan motta støtte til solceller og solfangere.

For øvrig var det et budsjett uten de store overraskelser. Innenfor fornybar energi kan det nevnes at regjeringen foreslår å redusere elavgiften med ett øre per kWh ut fra prisjustert sats – i praksis fra 16,58 øre/kWh til 15,83 øre/kWh. Formålet med dette er ifølge regjeringen å dempe den økte strømregningen som kommer til vinteren på grunn av høyere strømpriser.