Arrangement: Omvisning på Kiwi Dalgård (Trondheim)

Norsk Solenergiforening Trøndelag inviterer til omvisning av solcelle- og teknisk anlegg på Kiwi Dalgård (Drivhusvegen 2, 7024 Trondheim), den 5. desember 2018, kl. 19.00-20.00. Oppmøte 18:50 ved inngangen.

Teknisk omvisning ledes av Geir Fikke fra FUSen.

Påmelding innen 3. desember - meld deg på her.

Om Kiwi Dalgård:

Kiwi Dalgård er en dagligvarebutikk på Dalgård på Byåsen i Trondheim. Butikken er prosjektert med en stor andel miljøtiltak. Bygningen tilfredsstiller krav til passivhus, dvs. den ble bygd godt isolert og tett for å oppnå lavt oppvarmingsbehov. Solceller på tak og vegg gjør butikken delvis selvforsynt med strøm. En egen energibrønnpark sørger for et oppvarmingsoverskudd. Energien som butikken ikke bruker selv forsyner naboene, et boligprosjekt med 60 leiligheter. Videre er det etablert ladestasjoner for både el-bil og el-sykkel ved butikken. Kiwi Dalgård fikk Enova-tilskudd pga. sine innovative energiløsninger.