Vurderer du å investere i solenergi på gården din?

I samarbeid med Solenergiforeningen og Norges Vel tilbyr Klimasmart Landbruk Østfold et dybdekurs over 3 kvelder om solenergiløsninger for din gård. Etter å ha gjennomført dette kurset vil du være bedre forberedt og ha underlagsmateriale til å kunne gå videre med eventuelle planer om å investere i et solenergianlegg.

Sted: Kalnes vgs, Sandtangen 85, 1712 Grålum

Datoer: 15., 22., og 29. januar 2019

Tid: 17.30 - 21.00

Målgruppen for kurset er bønder som allerede har investert i gårdsvarmeanlegg og ønsker å bli mer selvforsynt med strøm, og bønder som vil se kombinasjonsløsninger av varm og strøm fra solenergi opp mot eksisterende oppvarmingssystemer.

Kurset er begrenset til 40 deltakere.

For mer informasjon og påmelding klikk HER.