Kurs: Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder

Solfangere produserer varme, og kan kombineres med ulike teknologier. Dette gir mulighet for et miljøvennlig helårs-system for produksjon av varme til bruk i både boliger og næringsbygg. For å utløse potensialet til kombinasjonsløsningene er det viktig å ha kunnskap om systemene.

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT.

Nå når vi begynner å ha stadig mer ambisiøse mål for byggene vi skal bo og jobbe i, blir solenergiteknologier helt sentrale. Forutsetningene for å lykkes med å bygge null- og plusshus blir mye enklere når man har med solvarme og solstrøm – dette innser de som sitter og regner på disse tingene. Det er viktig at solenergien utnyttes på riktig måte med rett valg av teknologi for det energibehovet som bygget har.
— Kursholder Lars Andrén

Foto, fra venstre: Solfangere på bolig i Trondheim (foto: Free Energy), solfangere på Ilseng fengsel (foto: Aventa).

I mange tilfeller undervurderes potensialet til solvarme, til tross for at teknologien kan kombineres med andre varmekilder på en fordelaktig måte. Til og med på våre nordlige breddegrader kan solvarme dekke en overraskende stor andel av energien som trengs til varmtvann og romvarme. I denne sammenhengen kan det påpekes at i en ‘vanlig familiebolig’ går rundt 80 % av energien til nettopp varmtvann og romvarme.

Dette kurset er for alle som ønsker å lære mer om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme i kombinasjon med andre varmekilder. Kurset vil gi deltakerne generell kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av slike anlegg.

Kurset holdes av Lars Andrén. Lars har siden tidlig på 1980-tallet jobbet med energi, og har stor lidenskap for solenergi – i særdeleshet solvarme. Lars har skrevet bøker om blant annet energieffektive bygg og solenergi. Lars Andrén har lang fartstid innen solenergi i Sverige, og var blant annet styreleder i den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Solenergi i 20 år (1995 – 2015). Han jobber for tiden i den norske energibedriften Free Energy.

Målgruppen for kurset er rådgivere/konsulenter, leverandører, arkitekter, byggherrer, rørleggere, boligprodusenter, ingeniører, bas, energiselskaper og teknisk etat/eiendomsavdelingen i kommuner.

Det er ikke krav om noen forkunnskaper. Kurset gir en skjematisk gjennomgang av mulighetene. Dersom man ønsker ytterligere detaljkunnskap, kan kursholder være behjelpelig med å foreslå egnede kilder.

Aktuelle temaer inkluderer:

- Solvarme versus solstrøm: Hva er forskjellen, og når velger man hva?

- Hvordan identifisere gode prosjekter for solvarme

- Oppbygging av solvarmesystemet

- Kombinasjonssystemer med solvarme og andre energikilder – solvarme i kombinasjon med varmepumpe, bioenergi, fjernvarme og strøm

- Solenergi i praksis: Tommelfingerregler og praktiske tips ved planlegging og bygging av solvarmeanlegg i kombinasjon med andre varmekilder

- Eksempler på tilgjengelige produkter, eksisterende solvarmeanlegg og økonomiberegninger


Kurssted: DIGS, Olav Tryggvasons gate 30, 7011 Trondheim

Kursdato: Tirsdag 5. februar 2019 kl. 9 - 16

Pris:

4 000 NOK for medlemmer i Norsk solenergiforening

5 000 NOK for ikke-medlemmer

Prisen inkluderer lunsj og pausemat.


Klikk her for informasjon om medlemskap. Er din bedrift medlem? Sjekk denne oversikten.

Relevante kilder til informasjon om solvarme:

Håndboken "Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder" fra Norsk solenergiforening viser hvordan solfangere kan kombineres med andre teknologier for å skape fremtidsrettede, fornybare varmesystemer i bygg.

Boken "Solenergi" av Lars Andrén.


Om våre kurs: Solenergi er et voksende felt i Norge, og det er behov for økt kompetanse for å fremme bruk samt sikre riktig kvalitet på anlegg og drift. For å øke kompetansen innen solenergi arrangerer Norsk solenergiforening solenergikurs. Våre kursholdere er personer med sterk faglig kompetanse, og vi etterstreber at kursinnholdet skal være etterrettelig og oppdatert. Kursene er teknologi- og leverandøruavhengige.