Fortsatt sterk vekst i solenergiutbyggingen

Installering av nye solenergianlegg har hatt en stor økning de siste årene, og veksten i installert kapasitet var i 2017 hele 59 prosent høyere enn året før. Det viser rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet» som ble lagt fram i Oslo, fredag 16. mars.

Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen, og inneholder en oppdatert situasjonsbeskrivelse av solbransjen i Norge.

Det ble installert over 18 MWp solceller i Norge i 2017 - dette kan levere en estimert produksjon på 14 GWh i året. Totalt er Norge nå oppe i 45 MWp installert kapasitet. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet.

– Den største veksten og lønnsomheten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som for eksempel Oslo kommune, OBOS og Asko banet vei for andre, og vist at solenergi kommer til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg. Solenergi er ikke lenger for spesielt interesserte, men en viktig del av Norges framtidige energimiks, sammen med vannkraft, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Du finner rapporten Solcellesystemer og sol i systemet her.