Innspill til ny Energi21 strategi

Energi21 er ute med forslag til ny strategi. Her prioriteres digitaliserte og integrerte energisystemer, klimavennlige energiteknologier i maritim transport, solkraft, vannkraft, havvind, klimavennlig energieffektiv industri med CO2-håndtering. Det innebærer at Norge skal satse ekstra på disse områdene innenfor fornybar og klimavennlig energi fremover.

Energi21 er en forskningsstrategi, men den regnes som en svært viktig strategi for satsing innen energifeltet og har betydning også for næringslivets utvikling fremover. Det var høringsfrist for den nye Energi21 strategien 6. april. Solenergiforeningen og Solenergiklyngen leverte inn et felles innspill - dette kan leses her.