Solstrøm - her får du svar

Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk – og du kan selge den energien du ikke bruker. Noen av Sørlandets fremste eksperter på feltet bidrar når Grønt Senter og Norsk solenergiforening Sørlandet gjentar tidligere suksess med kveldskurs i solstrøm den 4. juni. I tillegg til presentasjoner er det også satt av tid til kaffepause med spørsmålsrunde og samtale.

Mandag 4. juni kl. 18.00 gir eksperter fra Solenergiforeningen, TradeWinds og Elkem deg en grunnleggende innføring i installasjon og bruk av solcelleanlegg. Lær mer om fordelene med framtidas energiform, støtteordning og salg av kraft du ikke bruker. 

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av nettilknyttet solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for anvendelse av solstrøm på Sørlandet. Aktuelt både for installasjon på boliger, mindre virksomheter og landbrukseiendommer / næringsdrivende.

Sted: Grønt senter, Odderøyveien 5, Kristiansand.

Kurspris kr 500.-   Pris med FVN fordel kr 300.-

Mer informasjon om programmet for kvelden, samt lenke til påmelding, finner du her.