Rå kraft på Norsk Folkemuseum

Kraft var tema på Folkemuseet søndag 27. mai. Fremvisning av solceller og gratis prøvetur med hydrogenbil var en del av programmet.

Tekst og bilder: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
 
Hester, en Gråtass, en folkevognboble og sykler opp igjennom historien var med på å skape en levende utstilling om kraft og energi før og nå. Den moderne mobiliteten var det elbilen Tesla og hydrogenbilen Toyota Mirai som tok seg av.

Kunnskapsbyens prosjektleder Jon Eriksen var tilstede for å svare på alle mulige spørsmål om teknologi, økonomi, klimaeffekt og sikkerhet knyttet til bruk av hydrogenbiler. Ved siden av seg hadde han daglig leder i Norsk solenergiforening, Ragnhild Bjelland-Hanley, og Svein Medhus fra ITec Consulting. De viste fram ulike solpanel som en del av den moderne tiden i programmet om lys og varme før og nå, om utviklingen fra tyristikker og levende ild til solenergi og LED-pærer.

Det oppstod mange interessante samtaler i skjæringspunktet mellom hydrogen og solenergi, om behovet for en bredere satsing på fornybar energi, og – ikke minst – om alle mulighetene som ligger i å knytte sammen solenergi og hydrogen.

Til venstre: Ragnhild Bjelland-Hanley og Svein Medhus viser frem forskjellige solcellepaneler. Til høyre: Hydrogenbilen til Kunnskapsbyen Lillestrøm var et populært innslag blant de besøkende på Folkemuseet denne søndagen.

Mest turister

Det varme sommerværet gjorde at mange nordmenn valgte å reise forbi energiarrangementet på museet og heller fortsette videre, til badestranden på Bygdøy. Utenlandske turister var i klart flertall på Folkemuseet denne søndagen.

«Det skal lønne seg å ta gode klimavalg», var omkvedet blant mange av turistene. De synes mange flere land burde ta etter den norske modellen med fullt avgiftsfritak for el- og hydrogenbiler.