Hvem blir Årets solstråle 2018?

Prisen "Årets solstråle" utdeles årlig til en person eller virksomhet i Norge som i forhenværende år har utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi. Prisen ble delt ut for første gang i 2013.

Norsk solenergiforening arbeider for å fremme bruken av solenergi. Dette kan gjøres gjennom å påvirke norsk energipolitikk, gjennom forskning og utdanning, ved å utvikle solenergiteknikk, ved å fremme det kommersielle markedet for solenergiprodukter, samt gjennom å spre informasjon om solenergi og bruken av denne. 

Foreningen ønsker forslag til kandidater for "Årets solstråle". Fristen for å sende inn forslag er 30. juni.

Prisen deles ut under Solenergidagen 2018 den 6. september. Ett av hovedtemaene denne dagen vil være bygningsintegrert solenergi. Mer informasjon følger.