Det globale markedet for solkraft

På våren og forsommeren er det 'rapport-tid' - det forhenværende året skal oppsummeres og spådommer om årene som kommer skal lanseres. Flere slike rapporter om utviklingen innen solenergi finner du her (norske og engelske). I denne artikkelen trekker vi frem et utvalg hovedpunkter fra SolarPower Europe sin utgivelse Global Market Outlook For Solar Power som ble lansert i forbindelse med messen The smarter E Europe (Intersolar). 

 • I 2017 ble for første gang kapasitet på rundt 100 GW solstrøm installert på verdensbasis. Totalt er det nå installert mer enn 400 GW solkraft globalt, og det antas at man i løpet av 2018 vil bikke 500 GW.
   
 • Det europeiske PV-markedet vokser igjen, men dette skyldes i stor grad den sterke veksten som har funnet sted i Tyrkia.
   
 • Mye av veksten i 2017 var drevet av Kina, som installerte mer enn halvparten av den globale solkraftkapasiteten (53.3 %, totalt 52.8 GW)). Det amerikanske (10.6 GW) og det indiske (9.6 GW) markedet fulgte Kina som de største markedene. Sammen utgjør disse tre markedene 74 % av den globale etterspørselen, hvilket vil si at endringer i disse markedene kan få store følger for hele solenergisektoren.
   
 • I juni i år annonserte Kinas National Energy Administration sterke kutt i subsidiene til solkraft med det mål å bremse landets etterspørsel som hadde vist seg å være langt større enn man hadde planlagt for. SolarPower Europe forventer likevel global markedsvekst i 2018, og ifølge deres ‘Medium Scenario’ vil man se en 3.5 % markedsvekst i forhold til 2017, hvilket vil si rundt 102.6 GW ny installert kapasitet i 2018.
   
 • Til tross for sterk vekst innen solenergi, så er det fremdeles en lang vei å gå for fornybar energi. Fornybar energi utgjorde 12.1 % av den globale kraftproduksjonen i 2017.  
   
 • Det forventes at tekniske forbedringer vil føre til ytterligere prisfall.
   
 • Det er fremdeles segmentet for store, bakkemonterte solcelleinstallasjoner som dominerer, og dette vil ikke endre seg stort de neste fem årene. Men, politikere er ofte mer positive til solenergi installert på bygg i stedet for i store parker, og utviklingen med flere elektriske biler og ‘smartere’ byer vil være med å drive frem solenergi på bygg.
   
 • Småskala solenergi fører til tre ganger flere jobber enn bakkemonterte installasjoner.
   
 • Smart Cities er i ferd med å bli en trend i Europa og andre steder. Dagens byer er ansvarlige for rundt 75 % av det globale energiforbruket og 80 % av CO2-utslippene. Solenergi er perfekt posisjonert med tanke på å kunne bidra til å gjøre fremtidens byer smarte, rene og bærekraftige.
   
 • En stadig økende grad av elektrifisering av transport-sektoren fører til økt behov for mer ren kraft. Troverdigheten til elektrisk mobilitet henger i stor grad sammen med hvordan kraften blir produsert. Og vice versa - den stadig økende andelen fornybar kraft er med på å drive utviklingen av transportløsninger basert på elektrisitet.

Kilde: SolarPower Europe.