Reisebrev fra München

Solenergimessen Intersolar er ikke lenger ‘bare’ Intersolar - men The smarter E Europe. I år brakte messen sammen de to energi-utstillingene Intersolar (solenergi) og ees Europe (lagring), med de nye arrangementene Power2Drive Europe og EM-Power. Denne sammenkoblingen reflekterer det nye ‘økosystemet’ som solenergi er en del av - fornybar energi, lagring, elektrifisert transport og ladeinfrastruktur.  

Daglig leder Ragnhild Bjelland-Hanley og styremedlem Magne Kaspersen i Solenergiforeningen deltok på messen sammen med daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen. Her er noe av det vi plukket med oss av inntrykk.

Les også: Det globale markedet for solkraft.

Ragnhild Bjelland-Hanley (til venstre) og Trine Kopstad Berentsen. Messen etterlot mange inntrykk, og det kan ikke være tvil om at solenergi er på vei opp og frem!

Ragnhild Bjelland-Hanley (til venstre) og Trine Kopstad Berentsen. Messen etterlot mange inntrykk, og det kan ikke være tvil om at solenergi er på vei opp og frem!

Solceller 

Det var en del fokus på tosidige paneler (bifacial solar modules – les mer her). Dette er teknologi som muliggjør kraftproduksjon på begge sider av en solmodul og gir forbedret utbytte på 10 til 30 %. Noen prognoser spår at denne teknologien vil kunne vokse raskt, og at markedsandelen vil kunne øke fra mindre enn 5 % i 2017 til nesten 40 % i 2028 (SolarPower Europe).

Mono vokser! Multikrystallinske paneler har dominert markedet i flere år, men dette er i ferd med å endre seg. Fremskritt innen både prosess og teknologi gjør at monokrystallinske paneler skyter fart i markedet. REC, som mange nordmenn naturlig nok har et forhold til, har for eksempel sin N-Peak Series innen monopaneler (330 Wp). Disse panelene har den såkalte “REC ‘Twin’ cell layout design”, som gir forbedret ytelse ved skyggefulle forhold. Tynnfilm-teknologi er også på fremmarsj, og First Solar sin Series 6 av CdTe solcellemoduler ble fremhevet av SolarPower Europe.

Ellers er bildet preget av inkrementelle fremskritt. Man har beveget seg fra solcellepaneler på typisk 260 Wp i 2015 til i overkant av 300 Wp nå. Flere av leverandørene har paneler med opp mot 330 Wp ytelse, men disse er gjerne vesentlig dyrere.

Styremedlem i Solenergiforeningen, Magne Kaspersen, foran tosidig solcellepanel.

Styremedlem i Solenergiforeningen, Magne Kaspersen, foran tosidig solcellepanel.

Lagring

Lagring er en viktig trend globalt. Lagring tilfører fleksibilitet og gjør det mulig å i enda større grad integrere solkraft i energisystemet. Ser man for eksempel til Tyskland, ble rundt 50 % av alle solcelleanlegg i boligsektoren koblet med batterilagring i 2016/2017.

Forskjellige typer lithium-batterier dominerte på messen, men det er fremdeles en del som presenterer alternativer basert på bly og syre. Lithium-batteriene er som regel dyrere, men med flere ladesykluser gir de lenger levetid enn bly/syre-batterier. Sistnevnte har fremdeles sin nisje i for eksempel hyttemarkedet pga. kuldegrader. Det synes å være en tendens nå til en standarisering på 48 Volt (selv om flere opererte med både 2, 4, 6 og 12 Volt). 

Prisbildet er fortsatt høyt, og i en norsk kontekst er batterier først og fremst for de uten tilkoblling til strømnettet eller spesielt interesserte – enn så lenge…

Vi så mange designmessige gode løsninger.

Vi så mange designmessige gode løsninger.

Vekselretteren

Vekselretteren er hjernen i solcellesystemet, og med blant annet økt fokus på lagring og forventninger om smartere bygg og byer, vil viktigheten av denne teknologien bare vokse.

Svenske Ferroamp Elektronik AB tenker nytt på dette området, og var blant vinnerne av prisen The smarter E AWARD 2018 som ble gitt ut på messen. Juryens begrunnelse var som følger:

Created from bottom up rather than top down, PowerShare technology is a modular system based on a local 760 V DC nanogrid that feeds energy from one or more common PV installations to multiple users. PowerShare Technology allows flexible integration of PV systems, energy storage, small scale wind and electric vehicle charging. A local bidirectional inverter at each user controls the flow of energy between the DC nanogrid and the user. The technology can also be used to share centralized energy storage among multiple users. The system brings a significant increase in PV self-consumption at a much lower cost than batteries. Further, load peaks at one user can be distributed among other users to reduce peak load drawn from the public AC grid.

The Jury was impressed by the sophisticated shareability the technology promotes, which increases utilization of renewable energy with a higher cost-effectiveness. Integration of multiple energy sources and consumers, reduced conversion losses in the DC/DC system compared to DC/AC systems, and the improved security of a back-up solution on a DC grid were also factors in the jury’s decision. Target markets are Nordic countries in which the technology is allowed and developing countries where an investment in a DC nanogrid is attractive due to the limitations of the existing grid infrastructure. There is market potential in other European countries pending regulatory adjustments.

Anton Österlund fra Ferroamp tegner og forklarer...

Anton Österlund fra Ferroamp tegner og forklarer...

Bygningsintegrert solenergi

Bygningsintegrert solenergi forventes å komme sterkere på banen i årene som kommer, blant annet i markeder som for eksempel California hvor myndighetene har bestemt at solenergi skal bli påbudt i alle nye bygg fra og med 2020. 

Bygningsintegrert solenergi har et stort uutløst potensial; ifølge Kristin Rødder i SolarLab kjenner mange utbyggere rett og slett ikke til mulighetene som finnes, og de er heller ikke klar over at produktene i mange tilfeller ikke er dyrere enn andre ‘vanlige’ bygningselementer. Kromatix-teknologien gir mulighet for andre farger på panelene enn svart og blå, visstnok uten at det skal gå ut over ytelse eller effektivitet i større grad. Teknologien kan anvendes på både solstrøm- og solvarmepaneler, og går ut på at det legges et belegg på den indre glassflaten – les mer her.

Peter Bernhard (Asplan Viak) og Kristin Rødder (SolarLab) foran lekre paneler som kan integreres i fasaden på et bygg.

Peter Bernhard (Asplan Viak) og Kristin Rødder (SolarLab) foran lekre paneler som kan integreres i fasaden på et bygg.