Sammen om Plusskundedagen

25. oktober arrangeres Plusskundedagen som setter fokus på utfordringer og muligheter knyttet til grenseflaten mellom solstrøm og nett. Dagen arrangeres av Energi Norge i samarbeid med Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen på Thon Hotel Opera i Oslo.

Leverandører og nettselskap er i full gang med å tilrettelegge for at deres felles kunder skal kunne nyttiggjøre seg ny teknologi. På seminaret får du eksempler på hvordan et godt samspill vil skape mest mulig verdi for alle partene.

Med effekttariffer kan lønnsomheten bli svekket for en del kunder. Må det være slik? Og: Vil energilager bli fremtredende og endre dette bildet radikalt – og i så fall når?

Vil teknologien gjøre det enkelt for kundene å tilby fleksibilitet til nettselskap og systemoperatør, og slik også kunne få bedre økonomi i sine prosjekter?

Noen stikkord fra programmet:

•Solstrøm og kundens apparater – tekniske utfordringer

•Tariffering

•Solkart og produksjonsberegninger for kundens anlegg

•Energilager – til nytte for kunde og nettleverandør?

Priser:

Solenergiforeningen eller Solenergiklyngens medlemmer: Kr. 950 + mva

Ikke-medlemmer: Kr 1350 + mva

Energi Norge medlemmer: Kr. 950 + mva

Målgruppe: Leverandører, nettselskap, eiendom/byggebransjen, konsulenter, forsikring, myndigheter.

Energi Norge arrangerer også et seminar den 24. oktober, hvor tema er «Plusskunder – effekt, tilknytnings- og rammevilkår».