Nye globale solvarmetall

Rapporten Solar Heat Worldwide 2018 ble nylig publisert. Her følger et utvalg hovedpunkter fra rapporten.

Marked solvarme globalt.png
  • Akkumulert solvarmekapasitet var 472 GWth ved utgangen av 2017.
  • Det korresponderende årlige energiutbyttet i 2017 var 388 TWh, hvilket svarer til sparte 41,7 millioner tonn olje og 134,7 millioner tonn CO2.
  • Til tross for disse gevinstene, har det globale solvarmemarkedet stått overfor utfordringer i de senere årene. Dette er særlig tilfelle i Kina og Europa hvor de tradisjonelle massemarkedene for småskala solvarmeanlegg for boliger og leilighetskomplekser er under press fra varmepumper og solcelleanlegg.  
  • I kontrast til småskala-anlegg, har storskala-anlegg i fjernvarme/nærvarme og industri fått økt oppmerksomhet i de senere år, og flere ambisiøse prosjekter har blitt gjennomført.
  • Verdens største solvarmeanlegg finner man i Silkeborg i Danmark. Dette anlegget er en del av det lokale fjernvarmeanlegget, og har en installert kapasitet på 110 MWth.
  • Kina og Europa er de største markedene for solvarme, og disse to markedene står for hele 82,3 % av total installert kapasitet.
  • Tallene for 2016 reflekterer denne dominansen, hvor Kina (27,7 GWth) og Europa (3,2 GWth) samlet stod for 84,5 % av den totale andelen installert kapasitet i 2016.
  • Det finnes flere ulike typer solfangere. De to vanligste typene er plane solfangere og vakuumrørsolfangere. Den plane solfangeren er den vanligste typen solfanger i Europa, mens i Kina, verdens største solfangermarked, dominerer vakuumrørsolfangere. Globalt utgjør vakuumrørsolfangere 71,6 % av markedet, etterfulgt av plane solfangere med 22,1 % av markedet.