Stor interesse for Solenergidagen

Torsdag 6. september gikk Solenergidagen 2018 av stabelen. I år satte vi fokus på de aktuelle temaene bygningsintegrert solenergi, fremtidens bygg og områder, og energilagring. Nytt av året var at Solenergidagen ble etterfulgt av en workshop fredag 7. september, hvor vi gikk i dybden på temaet BIPV. Det var tydelig at temaene traff en nerve, for begge dagene trakk et stort antall deltakere.

Daglig leder i Norsk solenergiforening, Ragnhild Bjelland-Hanley, understreket i åpningstalen at erfaringsdeling var et nøkkelord både for Solenergidagen 2018 og den etterfølgende BIPV-dagen.

- Når det gjelder bygningsintegrert solenergi, men også på andre områder innen solenergi – som for eksempel lagring, så er det jo gjerne slik at noen aktører går i front og brøyter veien for majoriteten. Det er viktig at de som går opp veien først deler erfaringer slik at andre som kommer etter kan lære, både med tanke på hva som fungerer, og hva som kan gjøres bedre eller annerledes, sa Bjelland-Hanley.

Fornøyde arrangører, her representert ved Erik Marstein, SuSolTech, Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening, og Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen.


Årets solstråle 2018 gikk til Otovo. Prisen Årets solstråle utdeles årlig til en person eller virksomhet i Norge som i forhenværende år har utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi. Les mer om dette her.


Presentasjoner fra Solenergidagen 2018:

Presentasjon av hovedpunkter fra ny BIPV-statusrapport, ved Erik Marstein, IFE

Delivering an active building skin that meets strict aesthetic requirements of Norwegian architects, ved Xavier Flasse, ISSOL

Termisk lagring i kombinasjon med solenergi, ved Geir Andersen, Drammen Eiendom KF

Erfaringer fra landets største fasadeintegrerte solcelleanlegg, ved Magnhild Kallhovd, Undervisningsbygg

Erfaringer fra energieffektiv rehabilitering ved bruk av prefabrikkerte elementer med integrert PV og ventilasjon, ved Kari Thunshelle, Sintef Byggforsk

Bygningsintegrerte solfangere – estetikk, fleksibilitet og solvarme i skjønn forening, ved Pål Kloster, Catch Solar

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere og byggeiere, ved Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Finner vi fremtiden i Fredrikstad?, ved Ruben D. Hansen, Arca Nova

Lokale energimarkeder engasjerer og fungerer!, ved Bernt A. Bremdal, Smart Innovation Norway & UiT, Campus Narvik

Energilagring i blå batterier, ved Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme

Elektrisk energilagring – status og trender, ved Ole Jakob Sørdalen, Pixii


Presentasjoner fra BIPV-dagen 2018:

Presentasjon av ny BIPV-statusrapport
Erik Marstein, SuSolTech

Case: OSLO SOLAR
Ole Einejord, Code

Case: BRYNSENG SKOLE
Magnhild Kallhovd, Undervisningsbygg
Thomas Bakkan, NCC

Case: SOLSMARAGDEN
Se FUSenbloggen

Case: OMSORGSBYGG
Espen Mikkelsen, Omsorgsbygg

Status for BIPV i Norge
Bjørn Thorud, Multiconsult

Produksjon av BIPV-elementer i Norge
Vibeke-Maria Giil, Sagstuen