Ny høring om nettleie

På tampen av 2017 foreslo NVE i en høringsuttalelse å endre dagens ordning for nettleie til en ny tariffmodell der man skal abonnere på effekt. Tilbakemeldingene viste at de fleste var svært negative til NVEs forslag, deriblant Norsk solenergiforening - les vårt høringssvar her.

De fleste innspillene viste til at den foreslåtte løsningen er vanskelig å forstå, at den er arbeidskrevende å håndheve, og at den ikke vil ha den ønskede virkningen. I tillegg advarte flere mot at den kan slå negativt ut for en rekke klimatiltak, og at forslaget ikke er fremtidsrettet med tanke på andre potensielle løsninger på effektutfordringer gjort mulig av digitalisering og ny teknologi.

Etter å ha gått gjennom alle de innkomne høringssvarene, har NVE nå konkludert med at de vil legge opp til en ny høring første kvartal 2019. NVE sier de ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet. Formålet med en ny høring er å få innspill til hvordan nettleien skal utformes for best å oppfylle målsetningen om en effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av strømnettet.

Kriterier NVE mener må være oppfylt i relevante modeller er:

  • Energiledd lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god

  • Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy

  • En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.