Hvem vil kjøpe overskuddsstrømmen fra plusskunder?

I forbindelse med innføringen av Elhub vil flere nettselskaper avvikle ordningen med kjøp av plusskunders overskuddskraft. Plusskunder som inntil nå har solgt overskuddsproduksjonen sin til nettselskapet sitt, må finne en kraftleverandør som er villig til å kjøpe denne strømmen.

Før jul fikk en del plusskunder på Østlandet brev fra Hafslund Nett om at selskapet ikke lenger skal kjøpe overskuddsproduksjon fra plusskunder tilknyttet deres nett. NVEs regelverk åpnet i sin tid for at nettselskaper kunne kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder, med den tidsbegrensning at dette var en ordning som skulle opphøre med innføringen av Elhub. Elhub er kraftmarkedets nye datahub, og etter flere utsettelser er planen nå at den skal settes i drift 18. februar.

Én kraftleverandør for kjøp og salg

Plusskunder som inntil nå har solgt overskuddskraften sin til nettselskapet sitt, må altså finne en kraftleverandør som er villig til å kjøpe denne strømmen. Utgangspunktet er at plusskunden må selge og kjøpe strøm fra samme kraftleverandør, ref. plusskundeforskriften punkt 3.6.6: "NVE presiserer at ved innføring av Elhub skal det kun være én kraftleverandør knyttet til hvert enkelt målepunkt". Dersom plusskundens nåværende kraftleverandør ikke ønsker å kjøpe overskuddsproduksjonen, må plusskunden finne en kraftleverandør som håndterer både produksjon og forbruk.

Tilbud i markedet

Det er dessverre ikke alle kraftleverandører som per i dag tilbyr å kjøpe overskuddsstrøm fra plusskunder, men det finnes aktører som har bestemt seg for å konkurrere i dette markedet, og antallet vil sannsynligvis stige etter hvert som plusskunde-segmentet vokser. Hva som tilbys varierer, fra spotpris (eksempelvis Eidsiva), dobbel spotpris (eksempelvis Lyse, dersom man har kjøpt solcelleanlegget via selskapet), til priser opp mot en krone per kWh (eksempelvis Ustekveikja, Otovo - inntil maksimum 5000 kWh per år). Ettersom plusskunden i følge regelverket er bundet til en og samme kraftleverandør for både kjøp og salg av strøm, blir selvfølgelig også betingelsene for kjøp av strøm en viktig del av regnestykket for kunden.

Det finnes per i dag ingen oversikt over hvilke aktører som tilbyr hva når det gjelder overskuddsproduksjon fra plusskunder. Norsk solenergiforening har startet en dialog med Forbrukerrådet vedrørende muligheter på dette området.

Merk: Selskapene som er nevnt i denne artikkelen eksemplifiserer noen av tilbudene som eksisterer i markedet, men det er ikke slik å forstå at foreningen fremholder disse over noen andre tilbydere. Plusskunden må selv finne en passende leverandør og avtale. Det kan være fornuftig å starte med å kontakte den kraftleverandøren man har en avtale med på nåværende tidspunkt for å sjekke hva de eventuelt tilbyr.