Fornybart i nettet - myteknusing

En overgang fra fossile til fornybare energikilder er nødvendig, og transformasjonen er nå i gang - fornybar strøm fra sol og vind vokser raskt verden over. En utfordring i denne sammenhengen, er diverse myter når det gjelder integreringen av fornybar elektrisitet i strømnettet.

For å komme noen av disse mytene til livs, har International Solar Energy Society (ISES, hvor Norsk solenergiforening er tilsluttet) publisert en serie ‘infographics’ som på en lett tilgjengelig måte tar for seg noen typiske påstander om fornybart i nettet. Her kan du se hvilke 8 myter som blir diskutert.

Mer nyttig om nett

NVE meldte nylig at nettselskapene forventer 135 milliarder kroner i nettinvesteringer de neste ti årene. I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE sammenstilt informasjon fra kraftsystemutredningene for regional- og transmisjonsnettet fra 2017 og 2018, samt fra distribusjonsnettselskapene.

Rapporten viser også at nettselskapene forventer en beskjeden økning i fremtidig energi- og effektbruk for alminnelig forsyning. Samtidig viser de innrapporterte tallene en kraftig økning i forventningene for energi- og effektbruk innen kategorien «stort forbruk». Dette er kunder med effektuttak på over 15 MW i topplast og brukstid på over 5000 timer.

Erfaringer fra Nordvestlandet

Før jul inviterte NORSØK og Nordmøre Energiverk til solcelledag i Tingvoll Økopark. På dette arrangementet ble det delt erfaringer fra gårdsanlegg på Nordmøre, blant annet når det gjelder driftserfaring og tilknytning av ‘solcellefjøs’ til nettet. Foredragene fra solcelledagen kan leses her.