Møte med Høyre

Fredag 25. januar hadde vi på ‘solsiden’ gleden av å få besøk av Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Aase Simonsen fra Høyre. Eskeland og Simonsen sitter i Energi- og miljøkomiteen, og de viste stor interesse for solenergi og utviklingen på dette feltet.

Solenergi er inne i en enormt spennende utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, men det er fremdeles slik at mange kjenner lite til energiformen og det store ‘økosystemet’ som solenergi er en del av. Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen ønsker å bidra til at politikere og andre får øynene opp for potensialet ved solenergi både når det gjelder å takle klimautfordringer og å skape næringsmuligheter.

I møtet med Eskeland og Simonsen snakket vi blant annet om utviklingen generelt, nasjonale rammevilkår for solenergi, og verdiskapingspotensial, og representantene stilte mange spørsmål. Etter møtet gikk turen til Brynseng skole, hvor Ida Hexeberg fra HRTB Arkitekter (arkitektene bak skolen) gav en omvisning. Brynseng skole er bygd med en solcellefasade på 1000 m² og er Oslos første nær-nullenergiskole (nNEB). Solcellene er tilpasset slik at produksjonen er størst når skolen har et reelt energibehov, og bygget har i tillegg en varmepumpe med brønnpark.

Bilde venstre: Foran solcellefasaden til Brynseng skole, fra venstre: Peter Bernhard (Asplan Viak), politisk rådgiver Ragnhild Ulltveit-Moe (H), stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H), Ida Hexeberg (HRTB Arkitekter) og stortingsrepresentant Aase Simonsen (H). Bilde høyre: Inne på skolen kan elevene selv følge med på blant annet produksjonen fra solcellene.

Regjeringsplattformen 2019

Den nye regjeringsplattformen ble nylig sluppet. Som ‘vanlig’ for slike plattformer, fikk den en blandet mottakelse, men med solenergi-øyne er det blant annet hyggelig å lese at:

Regjeringen vil:

  • Legge til rette for et grønt skifte med større vekt på fornybar energi, der ren energi brukes til å fase ut fossil energi i andre sektorer.

  • Legge til rette for utviklingen av nye teknologier og markedsløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten.

  • Opprettholde, og gradvis styrke, mulighetene for egenprodusert energi for husholdninger, borettslag og landbruket.

  • Legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, og gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiver med nødvendige tilpasninger.

  • Realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.

Kilde: Regjeringsplattformen 2019, s. 91.