Kurs i simulering av solstrøm (pvsyst)

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i simulering av solstrøm på tampen av året. Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

Kurssted: Multiconsult på Skøyen, Oslo (Nedre Skøyen vei 2).

Kursdato: Mandag 16. desember 2019 kl. 9-16.

Kurset benytter simuleringsprogrammet PVsyst. Dette er et av de ledende modelleringsprogrammene for solcelleanlegg. Kurset har en praktisk tilnærming, hvor deltakerne arbeider med PVsyst i løpet av kurset. Deltakerne må ta med egen laptop, samt laste ned PVsyst i forkant (gratis i 30 dager).

Deltakerne må ha noe grunnleggende kunnskap om hvordan et solcellesystem fungerer. De må vite:

  • Hvilke komponenter som inngår i et solcellesystem (panel, streng, vekselretter) og hvordan disse kobles sammen for å lage et solcellesystem.

  • En idé om hvordan skygging innvirker på strømproduksjonen.

Kurset er ikke et innføringskurs i hvordan solcellesystemer bygges, men deltakeren vil få kunnskap om hvordan et solcellesystem konfigureres og optimaliseres ved hjelp av PVsyst.

Målgruppen er elektroentreprenører, systemleverandører, forelesere, rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper, teknisk etat i kommuner, med flere.

Kurset holdes av Per Lindberg fra Multiconsult.

Pris:

4 500 NOK for medlemmer i Norsk solenergiforening.

5 600 NOK for ikke-medlemmer.

Prisen inkluderer lunsj og pausemat.

Klikk her for informasjon om medlemskap. Er din bedrift medlem? Sjekk denne oversikten.