Solenergikonferansen Bergen 2019

På tampen av 2017 organiserte Norsk solenergiforening (NSF) Bergen en solenergimesse rettet mot privatmarkedet. Messen ble en suksess med omtrent 500 besøkende. I år inviterer NSF Bergen til nytt stort arrangement - denne gangen rettet mot næringslivet.

Bergen kommune har mål om 65 MW installert solenergi innen 2030. NSF Bergen ønsker å bidra til at dette målet blir nådd! Med økonomisk støtte fra kommunen arrangerer derfor lokallag Bergen, i samarbeid med Solenergiklyngen, en solenergikonferanse rettet mot næringslivet torsdag 9. mai kl. 09:00 – 15:30 i Grand selskapslokaler i Bergen sentrum.

Styret i lokallag Bergen inviterer til nytt stort arrangement i Bergen. Merk datoen - 9. mai!

Styret i lokallag Bergen inviterer til nytt stort arrangement i Bergen. Merk datoen - 9. mai!

Arrangementet vil være av interesse for både offentlige og private byggherrer, entreprenører, leverandører, rådgivere, arkitekter og politikere. På denne møteplassen vil deltakerne få en innføring i hva de overordnede politiske målene er, og hvordan disse målene kobles opp mot byggherrenes planer for rehabilitering og utbygging i nærmeste tid. Blant innlederne finner vi representanter for det offentlige, samt fra privat næringsliv - som for eksempel Rieber og BKK. Fullstendig program vil snart gjøres tilgjengelig på denne siden.

Konferansen støttes økonomisk av:

Logo Bergen kommune.jpg

Konferansen arrangeres i samarbeid med:

solenergiklyngen.logo-web.png