Nytt kurs rettet mot gårdbrukere

Interessen for solenergi er stor i landbruket, og nå kommer et nytt kurs rettet mot gårdbrukere. Klimasmart landbruk Østfold og Marker kommune tilbyr i samarbeid med Solenergiforeningen og Norges Vel et dybdekurs over to kvelder i Indre Østfold. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.

Målgruppen for kurset er bønder som ønsker en større selvforsyningsgrad av varme og strøm, og andre som ønsker mer kunnskap om solenergi.

Sted: Marker rådhus, Storgata 60, 1870 Ørje

Dato: 20. og 27. mars

Tid: 17.30 - 21.30

Faglig innhold på kurset:

Introduksjon til solenergi.
Gjennomgang av sentrale energibegreper.
Støtteordninger og andre rammevilkår.
Investerings- og vedlikeholdskostnader.
Energisituasjon på gårdsbruk i dag og hvordan solenergi kan bidra.
Viktige data for å tilpasse solenergianlegg - timeforbruk og energitilpassing.
Hvordan gjøre beregninger på muligheten for solenergi på gården - case.
Erfaringer fra en gårdbruker som har investert i solenergi.
Solenergi i distribusjonsnettet - Hva må gårdbrukeren vite?
Fremtidens energisystem på gårdsbruk.

Påmeldingsfrist: Snarest og senest innen 16. mars.

Kursavgift: 500,-

Mer informasjon og påmelding finner du her.