Nye soltall gir grunn til å smile

I 2016 støttet Enova 145 solcelleanlegg hos privatpersoner, mens i 2018 var dette tallet nesten seksdoblet med 837 anlegg - og veksten ser ut til å fortsette. I tillegg kommer solcelleanlegg på private næringsbygg, på offentlige bygg og i landbruket. – Vi tror det kommer til å øke veldig kraftig. Det er utallige tak og flater som passer for solceller der ute, sier styreleder i Norsk solenergiforening, Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, i en uttalelse til NRK.

Kinzler Eriksen mener utviklingen man har sett i mange andre land er i gang også i Norge, selv om vi her til lands har hatt lave kraftpriser. – Mens du tidligere måtte være entusiast for å satse på solenergi, ser vi at du med dagens strømpriser kan få god økonomi i det, fortsetter han.

Solkraftmarkedet i Norge økte med 29 prosent i 2018

Ferske bransjedata for 2018 (Multiconsult/Solenergiklyngen) bekrefter utviklingen som Enova-tallene viser: Totalt ble det installert 23,5 Megawatt peak (MWp) med sol i Norge i 2018. Det er en økning på 29 prosent i forhold til hva som ble installert i 2017. Samlet akkumulert effektkapasitet i Norge var ved utgangen av 2018 på 68 MWp.

Akkumulert-solcellekapasitet-i-Norge-2018.png

Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet, og man ser også nå en tendens til større geografisk spredning. Der man før har sett flest utbygginger rundt Oslofjorden, har man i 2018 sett at det installeres anlegg over større deler av landet.