Solenergikonferansen i Bergen en suksess

Solenergikonferansen Vestlandet 2019 ble en kjempesuksess med over 100 besøkende. Bergen kommune informerte om kommunens ambisiøse 65 MW mål for solenergi, samt målet om 1.5 graders by innen 2050.

Deltakerne fikk med seg gode faglige foredrag om solenergi - som solstrøm sin påvirkning på kraftmarkedet, BKK som solcelleleverandør, byggherre GC Rieber sin motivasjon for å investere i solcelleanlegg, solcellegründer Simona sine erfaringer fra de siste 3 årene, og en introduksjon om flytende solcelleanlegg av Karoline Sjøen.

Solenergiforeningen ønsker å bistå kommunen med å nå 65 MW målet. Foreningens bidrag var i første omgang å nå ut til privatpersoner gjennom «Solenergimessen 2017», og med årets konferanse å koble bransjen med næringslivet på Vestlandet. Solenergikonferansen 2019 ble en møteplass der bransjen møtte byens største entreprenører/utbyggere, byggherrer, konsulenter, arkitekter, forskningsinstitusjoner og studenter. Begge arrangementene har fått betydelig økonomisk tilskudd fra Klimaseksjonen i Bergen kommune.

Solenergiforeningen i Bergen arrangerte konferansen i samarbeid med Solenergiklyngen, bGreen, Greenstat, Greensight og Klimapartnere Vestland, og sist men ikke minst alle foredragsholderne. Takk til alle for god innsats!

Kort om 65 MW målet:

Bergen kommune vedtok Grønn strategi i 2016, der ett av målene er at det skal installeres 65 MW solenergi (solceller og solfangere) innen 2030. Til sammenligning er det i dag installert 68 MW med solceller i hele landet.

Ifølge en kartlegging av solcelleanlegg gjort av Høgskulen på Vestlandet, er det oppunder 4 MW installert i Bergensområdet. Det er altså en stor jobb som skal gjøres for at målet blir oppfylt, men signaler om potensielle prosjekter gir håp.

Foredrag på konferansen:

Velkommen til Solenergikonferansen v/ Henrik Ravndal, Norsk solenergiforening

Solbyen Bergen v/ Elisabeth Sørheim, Bergen kommune

Solenergi og kraftmarkedet v/ Therese Gjerde, Kinect

Solsatsing og grønne investeringer v/ Kjetil Strand Solheim og Svein Kåre Grønås, BKK

Solceller og energilagring fra 2nd life elbil-batterier i nytt miljøbygg v/ Gunnar Hernborg, GC Rieber Eiendom

Lokal solcellegrunder i Bergen v/ Simona Petroncini, Solbære

Selvrensende solceller i marine omgivelser v/ Karoline Sjøen Andersen, UiO