Høring om ny nettleiestruktur utsatt

På tampen av 2017 foreslo NVE i en høringsuttalelse å endre dagens ordning for nettleie til en ny tariffmodell der man skal abonnere på effekt. Tilbakemeldingene viste at de fleste var svært negative til NVEs forslag (abonnert effekt), deriblant Norsk solenergiforening. Etter en gjennomgang av de innkomne høringssvarene, konkluderte NVE med at de ville legge opp til en ny høring første kvartal 2019. Denne høringen har nå blitt utsatt til høsten 2019.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE uttalte nylig i en pressemelding at: "I arbeidet med å forberede en høring av forslag til ny nettleiestruktur, har NVE dialog med mange ulike aktører. Det er viktig at høringsforslaget besvarer innspill vi har fått underveis i prosessen på en god måte. Vi bruker den tiden som er nødvendig for å få på plass et godt høringsdokument, og forventer å kunne legge fram dette til høsten".

Norsk solenergiforening er fornøyd med at NVE nå tar seg litt bedre tid i denne prosessen. Det er mye som skjer på nett- og energiområdet for tiden, og det er viktig at avgjørelser som tas er godt gjennomtenkt og fremtidssikre. Vi mener fremdeles at det er for tidlig med ny tariffstruktur fra 2021, og vi er sterkt kritiske til noen av momentene som NVE har foreslått i forkant av ny høringsrunde - som forslaget om å gjøre marginaltapsprising til et tak for hvor stort energileddet kan være. Du kan lese mer om hvordan Norsk solenergiforening har stilt seg til NVEs tidligere utspill her.