Norges andre kirke med solceller

Solenergi behøver ikke være en hindring for vakker arkitektur - snarere tvert i mot. Sarpsborg kirke er Norges andre kirke med solcelletak, og valget falt på estetiske solcelletakstein.

Sarpsborg kirke. Foto: Asbjørn Paulsen, Sarpsborg kirkelige fellesråd.

Sarpsborg kirke. Foto: Asbjørn Paulsen, Sarpsborg kirkelige fellesråd.

Slike solcelletakstein er et godt eksempel på såkalt bygningsintegrert solenergi. Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har en bygningsfunksjonalitet. Det er flere grunner til at BIPV kan være et attraktivt valg. BIPV kan erstatte elementer av bygningskroppen og dermed gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. Vi kan få bygg med spennende og vakker arkitektur - det finnes mange flotte eksempler på hvordan BIPV definerer et bygg, både internasjonalt og i Norge. Og ikke minst gir BIPV oss nok et verktøy vi kan ta i bruk for å nå de stadig strengere klimamålene vi ser i bygningssektoren.

BIPV er spesielt relevant i Norge, og feltet er inne i en rivende utvikling. Forskningssenteret FME SUSOLTECH, Norsk Solenergiforening, Solenergiklyngen og prosjektet BIPV Norway har derfor i samarbeid utarbeidet en rapport om BIPV - denne kan du lese her. Rapporten er ikke et forsøk på å gi et komplett bilde av status innen BIPV i Norge, men vi ønsker å formidle noen hovedtrekk ved utviklingen på dette feltet. Her finner du også en presentasjon av flere av de mest spennende BIPV-prosjektene vi har i Norge i dag. Det inkluderer både eksisterende og planlagte signalbygg og mindre bygg.