Kronikk: Klimabonden som energiprodusent

Det er for tiden stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket. Samtidig har jordbruket et svært viktig samfunnsoppdrag - å produsere mat til egen befolkning. Dette oppdraget lar seg ikke utføre uten en viss grad av biologiske utslipp, men det er flere grep som kan tas for å gjøre jordbruket mer klimavennlig – blant annet bør myndighetene støtte og tilrettelegge for bonden som energiprodusent.

Les hele kronikken i Nationen.