Viktig med trygg utbygging av solcelleanlegg

Solcellemarkedet i Norge er i kraftig vekst. Vi ser nå en stor økning i antallet installasjoner av solcelleanlegg - både tradisjonelle takmonterte anlegg, anlegg montert på fasade, og bygningsintegrerte solcelleanlegg som delvis erstatter andre bygningsmaterialer. Et marked i vekst medfører også en betydelig økning i selskaper som selger, formidler, monterer og/eller installerer slike solcelleanlegg, samt fremvekst av nye forretningsområder, yrkesområder eller tjenester.

Vi har derfor i samarbeid med Solenergiklyngen utarbeidet en praksisbeskrivelse av nåværende tolkning av regelverk forbundet med organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg. Beskrivelsen er tuftet på innspill fra de største aktørene innen solenergi i Norge. Dette er vårt underlag for å gå i dialog med DSB, Nelfo og andre for å sammen sørge for en trygg og sikker solbransje. Vi ønsker innspill velkommen, og vi vil utarbeide en versjon to i løpet av 2019.

Solcelleanlegg er en sammensatt og tverrfaglig leveranse, med behov for mange ulike kompetanser og kvalifikasjoner under gjennomføringen og prosjekteringen. Det er i praksisbeskrivelsen fokusert utelukkende på regelverk knyttet til elektriske anlegg (FEL og FEK). Det er åpenbart også andre regelverk, sikkerhetskrav og praksis knyttet til arbeidsmiljøloven, skatt, HMS og annet som ikke er omtalt, men som er like viktig og som bør ha tilsvarende vekt under oppfølging av bransjen og bransjeaktørene.