Kveldskurs på Grønt senter i Kristiansand

Velkommen til kveldskurs i solstrøm onsdag 19. juni. Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk. Lær mer om fordelene med framtidas energiform, støtteordninger og salg av kraft du ikke bruker.

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av nettilknyttet solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for anvendelse av solstrøm i Norge og på Sørlandet. Aktuelt både for installasjon på boliger, mindre virksomheter og landbrukseiendommer / næringsdrivende.

Tid: 19.06.2019 kl. 18:00

Sted: Grønt senter, Odderøyveien 5, Kristiansand

Kurspris: kr 500.- Pris med FVN fordel kr 300.-

Arrangør: Grønt senter og Solenergiforeningen

Program:

Åpning, velkommen og praktiske opplysninger v/ Grønt Senter (Arne Otto Iversen)

18:10 - 18:40 Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Solenergiforeningen (Gunstein Skomedal)

  • Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp)

  • PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.

  • Solressursen i Norge og på Sørlandet - Hvordan beregne innstrålt effekt på eget tak

  • Rammebetingelser (Enova, bygningsforskrifter, nettilkobling, plusskunde-avtaler)

18:45 - 19:30 Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi)

  • Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.

  • Vekselrettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.

  • Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.

19:30 - 19:45 Pause, kaffe/te - enkel servering, mulighet for å stille spørsmål

19:45 - 20:30 Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (TradeWinds)

  • Ulike typer utstyr.

  • Økonomien i et solcelleanlegg.

  • Praktiske tips.

20:30 - 21:00 Spørsmål og svar, åpen samtale